Obsah

Vidinské noviny

Rok 2010

Správy

#

Číslo 5 - DECEMBER 2010

Poprajme si vzájomnú úctu a lásku

Prichádza čas vianočný, Mikuláš potešil deti, Štefanská zábava, Odmenili Janku Riečicovú a Mikuláša Rubinta, bezpríspevkových darcov krvi, Predstavujeme poslancov obecného zastupiteľstva, Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 v obci Vidiná, Čo je potrebné urobiť keď..., Divadlo žije aj vďaka Vidinčanom, Osudy seniorov nám ležia na srdci ...
celý text

ostatné | 19. 1. 2011 | Autor:
#

Číslo 4 - NOVEMBER 2010

Uctili sme si seniorov, Komunálne voľby 2010


Zažili v letnom tábore, Leto 2010, Jarmok sa vydaril, Začal sa nový školský rok, Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Vidiná, Proces rozpočtového hospodárenia a rozpočet Obce Vidiná na rok 2010, Vo Vidinej máme navigačný systém, Aj my budeme mať kanalizáciu, Upravujeme terén v cintoríne, Rozpletali klbko ľudových piestní a tancov ..
celý text

ostatné | 24. 11. 2010 | Autor:
#

Číslo 3 - JÚL 2010

Vodný živel vo Vidinej zatopil viac ako sto domov

Milan Šuľan sa stal majstrom Európy v tlaku na lavičke, Voľby do NR SR, Mimoriadne zasadnutie OZ, Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2009, Proces rozpočtového hospodárenia a rozpočet Obce Vidiná na rok 2010 (3. časť), Výstavba kanalizácie na dosah, Rúcanie mája s vystúpením kapely LUCKY BROWN STRIPE
celý text

ostatné | 16. 8. 2010 | Autor:
#

Číslo 2 - APRÍL 2010

Vidinskí matičiari bilancovali

Zorganizovali sme zaujímavú besedu, Stavanie mája je v našej obci tradíciou, Proces rozpočtového hospodárenia a rozpočet Obce Vidiná na rok 2010, Ihrisko - smetisko, Viac o stavbách, stavebných úpravách, žiadostiach, POZOR! Platí nové nariadenie o podmienkach držania psov, Povinnosti občana pri hlásení trvalého i prechodného pobytu ...
celý text

ostatné | 3. 5. 2010 | Autor:
#

Číslo 1 - FEBRUÁR 2010

Prvným narodeným Vidinčanom je Matúš Šupina

Príhovor starostu obce Vladimíra Ragača, Počas vianočných sviatkov otvárali knihu spomienok, V knižnici sme mali tvorivé dielne, Vianočný čas prežívali aj v materskej škole, Správa o činnosti komisií pri Obecnom zastupiteľstve v roku 2009, Prišli sme o mestskú hromadnú dopravu, Proces rozpočtového hospodárenia a rozpočet obce na rok 2010
celý text

ostatné | 17. 2. 2010 | Autor: