Navigácia

Obsah

Sadzobník správnych poplatkov na úseku všeobecnej  a vnútoprnej správy vyberaných Obcou Vidiná ( zákon NR SR 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch)


Správne poplatky platné od 01.01.2018 - stručne

Potvrdenie o pobyte

5,00 €
Overenie podpisu 2,00 €
Overenie listiny (1strana) 2,00 €
Rybársky lístok  
a) týždenný 1,50 €
b) mesačný 3,00 €
c) ročný 7,00 €
d) trojročný

17,00 €

Výrub drevín  
a) FO 10,00 €
b) PO 100,00 €
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie   6,50 €
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatnehospodáriaceho roľníka 1,50 €