Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2009

2016
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu

5/2009

všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.pdf Stiahnuté: 197x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

8/2009

všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.pdf Stiahnuté: 203x | 26.10.2016

VZN 6 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia.pdf (90.7 kB) VZN 6 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia.pdf (90.7 kB)

vzn_6_na_useku_ochrany_a_tvorby_zivotneho_prostredia.pdf Stiahnuté: 184x | 26.10.2016

Rok 2008

2016
VZN 6 o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná.pdf (96.3 kB) VZN 6 o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná.pdf (96.3 kB)

vzn_6_o_zavaznych_castiach_uzemneho_planu_obce_vidina.pdf Stiahnuté: 228x | 26.10.2016

Rok 2006

2016
VZN 4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf (238.5 kB) VZN 4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf (238.5 kB)

vzn_4_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce.pdf Stiahnuté: 196x | 26.10.2016

Rok 2005

2016
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane, chove a držaní zvierat.pdf (80.5 kB) Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane, chove a držaní zvierat.pdf (80.5 kB)

vseobecne_zavazne_nariadenie_o__ochrane-_chove_a_drzani_zvierat.pdf Stiahnuté: 4071x | 26.10.2016

Rok 2004

2016
VZN - o ochrane pred povodňami.pdf (60.8 kB) VZN - o ochrane pred povodňami.pdf (60.8 kB)

vzn_-_o_ochrane_pred_povodnami.pdf Stiahnuté: 174x | 26.10.2016

Rok 1999

2016
VZN - požiarny poriadok obce.pdf (72.8 kB)

vzn_-_poziarny_poriadok_obce.pdf Stiahnuté: 187x | 26.10.2016

Stránka