Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2010

2016
VZN 6 - o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (132.5 kB) VZN 6 - o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (132.5 kB)

vzn_6_-_o_vyhradeni_miesta_a_plochy_na_vylepovanie_volebnych_plagatov_v_case_volebnej_kampane.pdf Stiahnuté: 196x | 26.10.2016

VZN 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (95.6 kB) VZN 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob

vzn_7-_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._1-2010_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 229x | 26.10.2016

8-2010 VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ.pdf (184.3 kB) 8-2010 VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ.pdf (184.3 kB)

8-2010_vzn_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi-_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_a_elektroodpadmi_z_domacnosti.pdf Stiahnuté: 504x | 26.10.2016

Rok 2009

2016
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2009

všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 216x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

2/2009

všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf Stiahnuté: 256x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu

5/2009

všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.pdf Stiahnuté: 224x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

8/2009

všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.pdf Stiahnuté: 217x | 26.10.2016

VZN 6 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia.pdf (90.7 kB) VZN 6 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia.pdf (90.7 kB)

vzn_6_na_useku_ochrany_a_tvorby_zivotneho_prostredia.pdf Stiahnuté: 199x | 26.10.2016

Rok 2008

2016
VZN 6 o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná.pdf (96.3 kB) VZN 6 o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná.pdf (96.3 kB)

vzn_6_o_zavaznych_castiach_uzemneho_planu_obce_vidina.pdf Stiahnuté: 255x | 26.10.2016

Rok 2006

2016
VZN 4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf (238.5 kB) VZN 4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf (238.5 kB)

vzn_4_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce.pdf Stiahnuté: 213x | 26.10.2016

Rok 2005

2016
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane, chove a držaní zvierat.pdf (80.5 kB) Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane, chove a držaní zvierat.pdf (80.5 kB)

vseobecne_zavazne_nariadenie_o__ochrane-_chove_a_drzani_zvierat.pdf Stiahnuté: 4,528x | 26.10.2016

Rok 2004

2016
VZN - o ochrane pred povodňami.pdf (60.8 kB) VZN - o ochrane pred povodňami.pdf (60.8 kB)

vzn_-_o_ochrane_pred_povodnami.pdf Stiahnuté: 190x | 26.10.2016

Rok 1999

2016
VZN - požiarny poriadok obce.pdf (72.8 kB)

vzn_-_poziarny_poriadok_obce.pdf Stiahnuté: 235x | 26.10.2016

Stránka