Navigácia

Obsah

Wifi pre Teba II

Typ: ostatné
Wifi pre Teba II Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba II

ITMS2014+: 311071CJS8

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Vidiná, Športová 1, 985 59 Vidiná

Miesto realizácie: Obec Vidiná

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
1. Dom smútku
2. Obecný úrad
3. Futbalový štadión
4. Materská škola
5. Autobusová zastávka
6. Cyklotrasa
7. Námestie Pivovarská
8. Ulica 1. Mája
9. Modlitebňa a kostol
10. Autobusová zastávka stred

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 16.10.2023 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy SR: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Vytvorené: 21. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2023 11:37
Autor: