Obsah

Telesná výchova

Aj takto môže vyzerať jedno dopoludnie. Keď tak radi cvičíme.