Obsah

DEŇ VODY

22. marca na Svetový deň vody si s deťmi každoročne pripomíname skutočnosť, že voda je vzácna tekutina a je veľmi dôležitá pre život na Zemi. Deti sa dozvedeli všeličo o tejto vzácnej tekutine. Spoznali jej skupenstvá, užitočnosť, silu, ktorá môže byť i ničivá. Deti mali aj ochutnávku vôd.