Navigácia

Obsah

STAVANIE MÁJA + VÁĽANIE MÁJA

Zvyk stavanie Májov sme si pripomenuli aj my v našej MŠ.Za sprievodu heligónky dievčatá zdobili vrcholce Mája farebnými stuhami a chlapci ho postavili.Deti si zatancovali, zaspievali.Týmto spôsobom sa snažíme tieto zvyky a tradície deťom v MŠ sprístupňovať, približovať, aby neupadli do zabudnutia.